W.S.V. de Zuidzoomers
OOSTERBEEK
Bato's wijk
De Bilderberg
De Hemelse Berg
De Oorsprong
Park Hartenstein
De Hemelse Berg

De Hemelse berg

 
De Bossen van Hemelse Berg zijn gesitueerd op de rand van de stuwwal.
Het ligt aan de rand van het dorp en heeft een landgoedkarakter met veel paden ,grasvelden ,waterpartijen en vijvers.
Eendjesvijver

De stuwwal dateert uit de ijstijd - lagen van grof en zeer fijn zand en zwak en sterk lemig zand wisselen elkaarop korte afstand af. Het reliëf in het gebied is door de aanwezigheid van de stuwwal sterk glooiend en het loopt af in de richting van de Neder-Rijn met soms zeer steile hellingen.

Een groot aantal paden zorgt voor een goede ontsluiting van het bos, diverse gemarkeerde wandelroutes zijn aanwezig.
De bossen bestaan voor 85 % uit inheemse loofboomsoorten (eik, beuk, berk), voor 14 % uit naaldboomsoorten (Douglas, fijnspar en Japanse lariks) en voor 1 % uit overig loofboomsoorten.
De structuur van de bossen wordt onder meer gekenmerkt door het voorkomen van verschillende generaties bomen naast en door elkaar.
Hierdoor is het bos afwisselend en aantrekkelijk voor recreanten.
Kortom.. de hemelse berg is een bezoek zeker waard!
En mocht dit jaar de veluwse-lente-tocht niet door dit prachtige bos komen?
Ga dan gerust zelf een keertje kijken.
 
Bronvermelding:
 
 
 
foto’s : Frans Welsch